Skip to content Skip to footer
 • Identificarea operatorului

MOON RESORT S.R.L. (denumită în continuare MOON), persoană juridică română, cu sediul social în Oraș Bușteni, Strada Căprioarei nr. 27, CF 25494 Bușteni, Județ Prahova, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J29/2362/2020, avand CUI 42044711, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale.

Prezenta politica se completeaza cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fiind supusa in integralitate Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).

Prezenta politica poate fi revizuita de MOON, la anumite intervale de timp, insa nu va crea conditii mai putin favorabile clientilor, din punct de vedere al prelucrarii, protectiei si confidentialitatii datelor cu caracter personal. Clientii vor fi anuntati in mod corespunzator, daca apar astfel de modificari.

 

 • Scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal:

MOON colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopul:

 • prestarii serviciilor turistice din incinta MOON Resort (prelucrarea datelor se realizeaza prin completarea formularelor de rezervare/inscriere pe lista de asteptare si fisele completate de client la realizarea rezervarilor necesare, la efectuarea cazarii si la decazare);
 • indeplinirii unor obligatii legale (raportarea catre autoritatile competente si catre autoritatile fiscale relevante, tinerea evidentelor contabile, etc)
 • prestarii serviciilor de organizari evenimente, in incinta MOON Resort, (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de eveniment semnate de clienti);
 • organizarii de concursuri;
 • activitatii de publicitate/marketing direct;
 • asigurarii securitatii bunurilor si persoanelor, in incinta sediilor apartinand MOON (prin monitorizarea video a sediilor apartinand MOON);
 • activitatii de vanzare a bunurilor proprietatea MOON (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de vanzare/solicitarile de oferta realizate de clienti)
 • Datele cu caracter personal prelucrate

MOON colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, sexul, imaginea, vocea, contul bancar, etc.

Pentru rezervarile efectuate pe site-ul www.moon.ro, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa, metoda de plata, numar card bancar.

Pentru inscrierea pe listele de asteptare prin intermediul site-ului www.moon.ro, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email si numar de telefon.

In vederea incheierii contractelor de vanzare-cumparare pentru bunurile proprietatea MOON, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, contul bancar si semnatura.

Cu scopul asigurarii securitatii bunurilor si persoanelor, in incinta sediilor apartinand MOON, precum si cu scopul asigurarii securitatii si integritatii bunurilor apartinand MOON, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: imaginea si vocea.

Nu in ultimul rand, pentru desfasurarea activitatii de publicitate si marketing direct, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email si numar telefon.

 • Caracterul furnizarii datelor

Obligatoriu: In ceea ce priveste datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate (de ex. nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, sexul), precum si cele preluate si prelucrate in vederea monitorizarii accesului persoanelor si securitatii acestora, precum si a spatiilor si bunurilor operatorului (de ex: imaginea, vocea.), furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinand imposibilitatea acordarii serviciilor oferite de societate.

Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către MOON. Mai exact, în momentul în care MOON primeşte o cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări/colectari/arhivari, MOON este îndreptăţita să înceteze prestarea serviciul clientului respectiv.

Facultativ: In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in scop de reclama/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorierefuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectand, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate de MOON.

 

 • Destinatarul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi utilizate in principal de MOON, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

 • autoritatilor statului, in vederea indeplinirii unei obligatii legale a Societatii;
 • partenerilor operatorului, in vederea incheierii si executarii contractelor de servicii/de vanzare incheiate;
 • institutiilor, agentiilor de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
 • angajatilor operatorului, in vederea incheierii si executarii contractelor de servicii/de vanzare incheiate;
 • instantelor judecatoresti sau arbitrale, notarilor publici, avocatilor, executorilor judecatoresti, contabililor, birourilor de traduceri, altor servicii autorizate, expertilor evaluatori, in cazul in care prelucrarea necesară în scopul indeplinirii obligatiilor noastre sau in scopul realizarii intereselor legitime urmărite de catre noi sau de o parte terță;
 • societatilor de paza si protectie cu care MOON are semnate contracte de prestari servicii de paza si protectie in incinta sediilor apartinand MOON.

Pentru activitatea de colectare, prelucrare, folosire si arhivare, MOON RESORT SRL si-a desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, care poate fi contactat la urmatoarele date de contact: relax@moonconcept.eu

 

 • Perioada pastrarii datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de MOON pe durata de valabilitate a contractului semnat de dumneavoastra cu MOON, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor asumate de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate si arhivate de MOON pentru perioada de timp rezonabila de arhivare a acestora, conform dispozitiilor legale in vigoare.

In ceea ce priveste imaginile video preluate, acestea sunt pastrate si arhivate de MOON pe o perioada de maxim 30 de zile de la data preluarii.

 

 • Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

MOON ia toate masurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra si prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate.

In ciuda acestor precautii, MOON nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele dumneavoastra cu caracter personal.

 

 • Drepturi

Conform dispozitiilor legale in vigoare, MOON va pune in vedere faptul ca, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a obtine, de la MOON, o confirmare ca prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si dreptul de acces la acestea;
 • Dreptul de a solicita rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate (dreptul la rectificare);
 • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in scop publicitar (dreptul la restrictionarea prelucrarii);
 • Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • Dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de MOON, sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).
 • Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisă prin corespondență electronică, la adresa de email: relax@moonconcept.eu , fie prin poștă, la adresa: Oraș Bușteni, Strada Căprioarei nr. 27, CF 25494 Bușteni, Județ Prahova.

 

MOON se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clienții se pot adresa către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, fie în cazul în care, în termenul mai sus indicat, MOON nu a răspuns solicitării acestora, privind încălcarea drepturilor mai sus rubricate, fie nu sunt mulțumiți de răspunsul primit de la MOON.

 

 • Transferul in strainatate al datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale, colectate, prelucrate si arhivate de MOON, nu vor fi transferate in strainatate.

Pentru orice alte informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, ramanem la dispozitia dvs., la datele de contact mai sus mentionate.

Prezenta politica de securitate si confidentialitate a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal se completeaza cu dispozitiile politicii de cookies a societatii si, deasemenea, cu dispozitiile Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).

 

MOON RESORT S.R.L.